Prezentacja Bayer Media w prasie

W tym roku, po raz pierwszy, obsługą Suwałki Blues Festiwal 2014 festiwalu na dwóch głównych scenach zajęła się miejscowa firma Bayer Media, która dostarczyła i obsługiwała nie tylko sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, ale również multimedia (dwa telebimy), sceny, płotki, a nawet... 

 

Live Sound & Installation, Numer 09/2014